Over ons

De Afdeling Research Professionals valt onder de Vereniging van Verpleegenden & Verzorgenden Nederland. De Afdeling zet zich in voor belangen van Research Professionals in Nederland.

Klachten

Heeft u een klacht over een Research Professional? Richt u zich dan eerst naar de zorgprofessional zelf. Anders is de hoofdonderzoeker of de onafhankelijk deskundige het aanspreekpunt van het klinisch onderzoek waar u aan deel neemt/ deel gaat nemen. Instellingen hebben meestal een klachtenbemiddelaar of vertrouwenspersoon hiervoor aangesteld die een klacht in behandeling kan nemen. Mocht de klacht niet naar behoren of tevredenheid opgelost worden, dan kunt u uw klacht uiteindelijk voorleggen aan Zorgbelang Nederland, een Tuchtcollege of Inspectie voor de Volksgezondheid.

Meedoen met klinisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënteninformatie rondom het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek is te vinden in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon van het Ministerie van VWS.